En stor del av Oslo KFUs frivillige virksomhet går med til å besvare henvendelser fra byens FAU, arrangere og gjennomføre møter i skolegruppene, være i dialogmøter med Utdanningsdirektøren, være i dialogmøter med byråden for oppvekst og kunnskap samt møtevirksomhet med samarbeidspartnere. Ved å ta i bruk knappene øverst på denne siden, finner du lenker til mesteparten av arbeidet Oslo KFU gjør i løpet av året.