Oslo KFU er ett av landets 160 kommunale foreldreutvalg og ble etablert i 1998. Vi jobber for vel 140 grunnskoler i Oslo med rundt 65000 elever.

 

Oslo KFU arbeider spesielt med å:

  • ivareta foreldrenes interesser i skole-hjemsamarbeidet.
  • øke skolekunnskapene og engasjementet hos foreldre og foresatte.
  • fortsatt påvirke politikere til å løfte skole opp på  den politiske agendaen, samt følge opp at løfter blir holdt slik at satsingen på skolen er reell.
  • skape møtearenaer for FAU i skolegruppene. Det arrangeres møter to-fire ganger i året. Her diskuteres felles utfordringer, hva FAU-arbeid kan og bør innebære, eventuelle lokale utfordringer og erfaringsutveksling.

Årsmøtet er vårt øverste organ og dette avholdes hvert år. Der fastsettes budsjett og handlingsplan. Denne planen er vårt arbeidsdokument som går fra år til år.