Konferansen har tre hovedmål; belyse, synliggjøre og inspirere foresatte til best mulig å samarbeide med skolen om bruk av skjerm for våre barn og unge. 

Registrering og servering av suppe fra 16:30 - 17:25.

Program

Marte Gerhardsen, Utdanningsdirektør i Oslo: Det er mye godt i det digitale, men det er ikke alltid best. 

Trond Ingebretsen, digitaliseringssjef i Osloskolen: Teknologi på en klok måte!

Marte Blikstad-Balas, professor ved Universitetet i Oslo: Skjermbruk i skolen - hva vet vi så langt?

Sigrun Refsnes og Rim Sophie Khalid, Oslo fylkeslag i Elevorganisasjonen: Mobil og andre skjermer.

Silas Dvergastein, lærer på Lambertseter VGS: Kunstig intelligens - med våre barn inn i fremtiden.

Pia Astroza-Fadai og Bente Haugland, FAU-leder og ass. rektor Lusetjern skole: FAU og skole-hjemsamarbeid.

Julie Remen Midtarden, byråd for utdanning: Skjermbruk - visjoner for fremtiden.

 

 

 

 

 

 

Foreldrekonferansen 2023

Konferansen har tre hovedmål; å belyse, synliggjøre og inspirere til frivillighet i skole-hjemsamarbeidet. I etterkant av konferansen, vil presentasjoner bli lagt ut på denne siden.

Program 

Sunniva Eidsvoll Holmås, byråd for oppvekst og kunnskap: Frivillige foresatte + muligheter i skolen = magi i skole-hjemsamarbeidet.

Audun Fladmoe, forsker ved institutt for samfunnsforskning: Hva skjer med frivilligheten? 

Jørgen Kåsa, seniorrådgiver FUG: Frivillighet i endring? 

Elisabeth Dullum, grunnskoledirektør i Utdanningsetaten: Foresatte som aktive deltakere og ressurspersoner i skole-hjemsamarbeidet

Trond Nilsen, skoleleder Lofsrud skole: Hva er et drømmesamarbeid med foresatte? AVLYST grunnet sykdom

Cecilie Dalland, forsker ved OsloMet: Hvordan rekruttere til foreldresamarbeid? Video: Voksne skaper vennskap sammen

Janneke Solem og Annette Gauslå, leder og nestleder i Sagene FAU: Engasjement hos foresatte

 

Foreldrekonferansen 2022

En skole for alle - vi synliggjør muligheter!

Dato: onsdag 23. mars 2022

Tid: 17:30 - 20:30

Sted: Grensesvingen 6, konferanserom hos Utdanningsetaten

Registrering og servering av suppe fra 16:30 - 17:30.

 

Invitasjon Fk2022 - nettbilde.png

Program 

Konferansen har tre bolker; ”Unge, lovende”, ”Laget rundt eleven” og ”Alle barn er unike”. Dermed vil det blant annet bli stilt spørsmål om hva en skole for alle er og hvordan det kan samarbeides med dette som utgangspunkt. Videre vil deltakerne få innblikk i hva som er elevenes toleransevindu og hvordan dette påvirker muligheten for læring og sosialisering. Det vil også bli satt fokus på viktigheten av å samarbeide med foresatte og nærmiljøet om oppveksten av elevene. I tillegg vil det bli snakket om hvordan den enkelte elev kan vernes og løftes i skolehverdagen. Mellom innleggene er det lagt opp til gruppediskusjoner.

Presentasjoner 

Camilla Hagevold, skoleleder: Hva betyr det at skolen er for alle? - presentajon 1

Trygve og Jakob, elevrådet ved Sofienberg skole: Hvordan ser skolen ut når den er for alle? - presentasjon 2

Grete-lillian Moen, spesialist i barn og unges psykiske helse: Hva er toleransevindu og hvordan påvirker det barns læring? - presentasjon 3

Natasha Nahavandi, miljøteamleder ved Granstangen ungdomsskole: Hva kan laget rundt eleven handle om? - presentasjon 4

Tiina Suikeli, foresatt Voksentoppen FAU: Hvordan skape en tydelig fellesskapstanke mellom foreldre og skolen? - presentasjon 5

Jens Aas Hansen, stedfortreder byråd for oppvekst og kunnskap: Hvorfor er samarbeid mellom foresatte og nærmiljø verdifullt for elevenes oppvekst?

Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo: Hvordan verne om og løfte hver elev? - presentasjon 6

Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo: HVem har ansvar for å skape en skole for alle?

 

 

 

 

 

 

Foreldrekonferansen 2021

Osloskolen under koronatiden - Alt blir bra!

Invitasjon 2021.png

Program

Opptak av hele konferansen finner du her.

Åpningsforedrag - Hvordan sikre at skolene oppfyller elevenes rettigheter gjennom pandemien? Utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen

Foredrag 1: Osloungdom i koronatiden: presentasjon av studie og funn. Forsker II og leder for Ungdatasenteret (Oslo Met), Anders Bakken

Foredrag 2 - Elevdemokratiet: elevenes opplevelse av skolehverdagen under Covid-19. Hannah Skare Myklebust, nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo

Foredrag 3 - Barnas opplevelse av voksnes bekymringer i koronapandemien. Mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren

Innlegg - Foreldreengasjement på sitt beste. Vinner av FAU-prisen 2020, Bryn FAU

Boost- Hvordan inspirere og motivere foreldre i nærmiljøet i en vanskelig tid? Gleding, Siri Abrahamsen

Avslutningsforedrag - Veien videre: Hvordan ivareta koronagenerasjonen? Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga marte Thorkildsen

 

 

Foreldrekonferansen 2020

Å skape en skole for alle - flest mulig, lengst mulig!

Invitasjon.png

Hvordan kan vi skape en skole for alle? Hvordan kan vi skape en fellesskapstanke mellom skolen, hjemmet og elevene for å balansere alle; Våre unge, lovende - fra det ene ytterpunktet til det andre?

Få med deg foredrag og påfølgende diskusjon rundt elevenes syn på ytterpunktene, en psykologspesialits syn på at elevene kan balanseres og løftes, en skoleleders tanker rundt hva som kan være nødvendig for å skape en god utvikling for elevene. Fjorårets vinner av FAU-prisen vil også sin noe om hvordan foreldrene og nærmiljøet kan bidra til balansen. I tillegg kommer representanter fra Oslo kommune for å synliggjøre systemperspektivet. Utdanningsdirektøren i Oslo vil snakke om at alle barn er unike og Byråden for oppvekst og kunnskap vil snakke om det vikitge laget rundt eleven.

Program.pdf

 

Oppdatert 11.03.20 kl 11:24: Oslo KFU har fulgt utviklingen nøye vedrørende corona-viruset, og har nå – i lys av de siste par dagers utvikling, både i antall smittede, oversikt over situasjonen og råd fra FHI, bestemt at vi dessverre må utsette Foreldrekonferansen 2020 på ubestemt tid. Vi har veldig lyst til å gjennomføre det fine programmet vi har satt sammen, men må gjøre det når dette er trygt og forsvarlig. Vi ser at det å samle representanter for så mange ulike skoler på ett sted, potensielt kan føre til smitte ut i hele Osloskolen med medførende karantener, stengning og mer. Det hverken kan eller vil vi ta sjansen på. Det har gått ut informasjon til alle berørte i dag. Oslo KFU ønsker, dersom det blir mulig, å invitere deg og ditt FAU til nytt forsøk når situasjonen er annerledes. Vi beklager dette på det sterkeste!

 

Foreldrekonferansen 2019

Laget til eleven

Invitasjon.png

Program.pdf

Åpningsforedrag: Utdanningsetaten - direktør Kari Andreassen

Foredrag 1, Forebyggerne: Nordberg skole og Glasshuset - rektor Lise Byom-Nilssen, skolepsykolog Marit Henriksen Hughes, helsesykepleier Grete Salater og miljøterapeut Fernando Alcala

Foredrag 2, Byggerne: Hallagerbakken FAU og skole - FAU-leder Turid Skorpe Lannem og rektor Merete Mohn.

Foredrag 3, Reperatørene: Tøyen skole og Tøyen Sportsklubb - rektor Terje Andersen og leder Sindre Andresen. Film: This is Tøyen

Avslutningsforedrag: Byråd for oppvekst og kunnskap - Inga Marte Thorkildsen.

 

Foreldrekonferansen 2018

Inkludering, deltakelse og mestring.

Invitasjon.png

Program.pdf

Foredrag 1: Astrid Søgnen - Utdanningsdirektør i Oslo

Foredrag 2: Apalløkka-laget

Foredrag 3: Kjerstin Owren - Mobbeombud i Oslo

Foredrag 4: Håvard Tjora

Foredrag 5: Inga Marte Thorkildsen - Byråd for oppvekst og kunnskap

Foredrag 6: Allan Gloinson - Nestleder Oslo KFU