• iverksette årsmøtets bestemmelser og handlingsplan.
  • oppnevne, etter behov, komiteer, utvalg og/eller personer for spesielle oppgaver samt utarbeide instruks for disse.
  • administrere og føre nødvendig kontroll med Oslo KFUs økonomi, i henhold til de gjeldende instrukser og bestemmelser, i samarbeid med regnskapsfører.
  • representere Oslo KFU utad, både ved ekstern møtevirksomhet og i media.

Under finnes styreprotokollene fra møtevirksomheten.

 

Styremøter 2024

9. januar: referat styremøte januar 2024

6. februar: referat styremøte februar 2024

5. mars: referat styremøte mars 2024

11. april: konstituering av nytt styre 2024

7. mai: referat styremøte mai 2024

25. juni: referat styremøte juni 2024

20. august: referat styremøte august 2024

3. september: referat styremøte september 2024

8. oktober: referat styremøte oktober 2024

5. november: referat styremøte november 2024

 

 

Styremøter 2023

10. januar: referat styremøte januar 2023

07. februar: referat styremøte februar 2023

07. mars: referat styremøte mars 2023

11. april: Konstituering av nytt styre 2023

02. mai: referat styremøte mai 2023

28. juni: referat styremøte juni 2023

22. august: referat styremøte august 2023

05. september: referat styremøte september 2023

27. september: referat ekstra styremøte 2023

11. oktober: referat styremøte oktober 2023

07. november: referat styremøte november 2023

 

Styremøter 2022

11. januar 2022 - referat styremøte januar 2022

1. februar 2022 - referat styremøte februar 2022

1. mars 2022 - referat styremøte mars 2022

5. april 2022 - referat styremøte april 2022

7. april 2022 - referat fra konstituering av nytt styre

3. mai 2022 - referat styremøte mai 2022

23. august 2022 - referat styremøte juni 2022

13. september 2022 - det var kun utvalgsmøte denne kvelden, se referat derfra.

11. oktober 2022 - referat styremøte oktober 2022

1. november 2022 - referat styremøte november 2022