2024

Dato: Tirsdag 9. april 2024

Tid: 18:00 - 19:00

Sted: Teams. Påloggingsinfo er sendt ut via mail, sammen med innkalling og saksliste.

 

Innkalling og saksliste

Årsrapport 2023

Regnskap 2023

Balanse 2023

Saldobalanse 2023

Budsjett 2024

Handlingsplan 2024-2025

Kandidater til verv 2024

Signert protokoll 2024 - side 1 - side 2

2023

Dato: Tirsdag 11. april 2023

Tid: 18:00 - 19:30

Sted: Teams. Påloggingsinfo blir sendt ut via mail, sammen med innkalling og saksliste.

Årsmøtet innkaller alle FAU-ledelser, men et medlem av FAU kan stille med fullmakt på vegne av disse.

 

Lenker til listen under, blir lagt ut etter hvert som de blir klare:

Innkalling og saksliste

Årsrapport 2022

Regnskap 2022

Balanse 2022

Saldobalanse 2022

Budsjett 2023

Handlingsplan 2023-2024

Kandidater til verv 2023

Signert protokoll 2023

 

2020

Innkalling og saksliste 2020.pdf

Årsrapport 2019.pdf

Regnskap 2019.pdf

Balanse 2019.pdf

Saldobalanse 2019.pdf

Budsjett 2020.pdf

Handlingsplan 2020-2021.pdf

Kommentarer til handlingsplanen 2020-2021.pdf

Presentasjon styrekandidater 2020.pdf

Veileder digitalt årsmøte 2020.pdf

Signert protokoll årsmøte 2020.pdf

 

Ekstraordinært årsmøte 2020:

Saksliste og innkalling

Oppdatering 08.10.20 kl 12:43: Oslo KFU har planlagt å avholde ekstraordinært årsmøte 22.10.20. Oslo KFU opplever at det, i henhold til dagens gjeldende råd fra nasjonale helsemyndigheter, ikke er forsvarlig å avvikle fysiske møter nå. Vi vil innkalle til nevnte møte så fort det er gjennomførbart.