Oslo KFU arbeider spesielt med å skape møtearenaer for FAU-ene i skolegruppene. Her diskuteres felles utfordringer, hva FAU-arbeid kan og bør innebære, eventuelle lokale utfordringer og viktig erfaringsutveksling. Invitasjon til møtene sendes ut på mail til FAU-ledelsene, samt at de legges ut her på vår hjemmeside og annonseres på Facebook.

Listen under viser aktiviteter for skolegruppene gjennom året. Det legges ut møtedatoer og agendaer. I etterkant av skolegruppemøtene legges det ut referater samt eventuelle presentasjoner eller dokumenter. Møtehistorikk før 2020, ligger bak knappen 'Skolegrupper 2019 - 2006' øverst på denne siden.

 

FEBRUAR

12. februar, kl 18:30 - 20:00 - Voksen skole, Arnebråtveien 120, Oslo. Tematikk: gratisprinsippet i skolen. Påmelding

13. februar, kl 18:30 - 20:00 - Gamlebyen skole, Egedes gate 3, Oslo. Tematikk: forebygging av rus. Påmelding

14. februar, kl 18:30 - 20:00 - Rødtvet skole, Sandåsveien 1, Oslo. Tematikk: gratisprinsippet i skolen. Påmelding

15. februar, kl 18:30 - 20:00 - Ljan skole, Gladvollveien 35, Oslo. Tematikk: forebygging av rus. Påmelding

Dersom dere ønsker en annen dato eller tema som er satt opp for din bydel, velg skolegruppemøtet som passer for deg!

Invitasjon skolegruppemøter februar 2024

Agenda skolegruppemøter februar 2024

Referat skolegruppemøter februar 2024

Gratisprinsippet og skoleturer - presentasjon fra Utdanningsetaten (UDE)

Presentasjon SaLTO - forebyggenede enhet mot rus og kriminalitet

 

MARS

13. mars, Foreldrekonferansen 2024: Mer info her

 

APRIL

9. april, Årsmøte Oslo KFU: Mer info her

22. april, skolegruppemøte om ressursfordelingsmodellen, 18:30 - 20:00, digitalt på Teams.

Invitasjon skolegruppemøte april 2024

Agenda skolegruppemøte april 20243: agenda - Referat skolegruppemøte april 2024: referat 

 

OKTOBER

Uke 42, 14. - 17. oktober: Skolegruppemøter med bydelstilhørighet. Mer info kommer etter sommerferien. 

 

NOVEMBER

7. november:Kurs om FAU-arbeid

 

 

2023

FEBRUAR

16. februar,  skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00, digitalt på Teams.

Agenda skolegruppemøte februar 2023: agenda - Referat skolegruppemøte februar 2023: referat Gratisprinsippet - retningslinjer fra UDE

 

MARS

15. mars, Foreldrekonferansen 2023: Mer info her

 

APRIL

11. april, Årsmøte Oslo KFU: Mer info her

20. april, skolegruppemøte om ressursfordelingsmodellen, 18:00 - 19:30, digitalt på Teams.

Agenda skolegruppemøte april 2023: agenda - Referat skolegruppemøte april 2023: referat - Presentasjon Ressursfordelingsmodellen: Det er stykkpris som er problemet

 

OKTOBER

Agenda for skolegruppemøtene oktober 2023

Referat skolegruppemøter oktober 2023: referat

Alle møtene i oktober er fra 18:30 - 20:00.

17. oktober, møte i skolegruppe 4 (Østensjø og Stovner): på Skøyenåsen skole. Påmelding 4.

18. oktober, møte i skolegruppe 6 (Nordstrand, Grünerløkka og Bjerke): på Hasle skole. Påmelding 6.

19. oktober, møte i skolegruppe 3 (Vestre Aker og Gamle Oslo): på Tøyen skole. Påmelding 3.

24. oktober, møte i skolegruppe 1 (Frogner, St. Haugen og Søndre Nordstrand): på Majorstuen skole. Påmelding 1.

25. oktober, møte i skolegruppe 5 (Nordre Aker og Grorud): på Grefsen skole. Påmelding 5.

26. oktober, møte i skolegruppe 2 (Alna, Stovner, Ulleren og Sagene): på Voldsløkka skole. Påmelding 2.

 

 

NOVEMBER

2. november: Kurs om FAU-arbeid

 

 

2022

FEBRUAR

16. februar, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00:

Agenda skolegruppemøte februar 2022: agenda - Referat skolegruppemøte februar 2022: referat

 

MARS

23. mars, Foreldrekonferansen 2022: Mer info her

 

APRIL

5. april, Årsmøte Oslo KFU: Mer info her

26. april - skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00

Agenda skolegruppemøte april 2022: agenda - Referat skolegruppemøte april 2022: refetat

 

SEPTEMBER

27. september - skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:30 - 20:00

Agenda skolegruppemøte september 2022: agenda - Referat skolegruppemøte september 2022: referat

 

NOVEMBER

3. november: Kurs om FAU-arbeid

23. november - skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00 

Agenda skolegruppemøte november 2022: agenda - Referat skolegruppemøte november 2022: referat - Presentasjon fra SaLTO

 

2021

FEBRUAR

17. februar, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 19:00 - 20:30: 

Agenda skolegruppemøte februar -  Referat skolegruppemøte februar 

Presentasjon: Nærskolen som møtearena - Svarbrev Utdanningsdirektør - Høring i kultur- og utdanningskomiteen vedr omorganisering av UDE - Tale Utdanningsdirektør 210121

 

MARS

17. mars, Foreldrekonferansen 2021: Mer info her

 

APRIL

6. april, Årsmøte Oslo KFU: Mer info her

20. april, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 19:00 - 20:30:

Agenda skolegruppemøte april - Referat skolegruppemøte april -

Presentasjon UDE

 

SEPTEMBER

28. september: digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00:

Agenda skolegruppemøte september 2021Referat skolegruppemøte september 2021

Presentasjon Teams for FAU - Presentasjon helsesykepleier - Presentasjon UDE

 

NOVEMBER

4. november: Kurs om FAU-arbeid

24. november: skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00, Grensesvingen 6.

Agenda skolegruppemøte november 2021 - Referat skolegruppemøte november 2021

 

2020

11. februar, skolegruppe A og B: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

11. februar, skolegruppe E og F: Agenda - Referat - Presentasjon Sagene skole - Presentasjon UDE

13. februar, skolegruppe C og D: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

18. mars, Foreldrekonferansen 2020

2. april, Årsmøte 2020

Uke 16, skolegruppemøter: AVLYST grunnet Covid-19

Uke 38, skolegruppemøter: AVLYST grunnet Covid-19

15. oktober, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

22. oktober, ekstraordinært årsmøte: AVLYST grunnet Covid-19

5. november, kurs om FAU-arbeid

24. november, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda - Referat - Presentasjon skoletur