Hvert høsthalvår arrangerer de frivillige i Oslo KFU kurs om FAU-arbeid. Målet med dette kurset er å skape en oversikt over FAU i en større sammenheng, få en innføring i hva FAU-arbeid kan være samt å få råd og praktiske tips om FAU-arbeid. Utdanningsetaten bidrar med innlegg. Kurset inneholder også gruppearbeid og avslutningsvis en liten 'spørretime'. Kurset er gratis og åpent for alle engasjerte foreldre, nye og 'gamle' FAU-medlemmer.

Hver vår inviterer Oslo KFU til det vi opplever er årets happening: Foreldrekonferansen. Dette er en inspirasjonskveld for de engasjerte foresatte og skoleledere. De opplever tematiske foredrag fra både private bidragsytere og offentlige etater. Det er også mulig å snakke med mange av samarbeidspartnerne til Oslo KFU. Konferansen gir muligheter for å skape relasjoner på tvers av FAU-ene, og på denne kvelden utropes også vinneren av årets FAU-pris.